CHƯƠNG TRÌNH

 

Cap 1

 Cap 2

Cap 3

BÀI HÁT

Ấu Nhi Ca

Em Xin Yêu

Này Em Hãy Nghe

 

Bé Muốn Lên Thiêng Đàng

Hái Bông Hoa Hồng

Về miền Ánh Sàng

 

Ai Sinh Ai Nuôi

MẬT THƯ

Thánh Giá

9 Nút

Hình 1 Nét

 

Vòng Đĩa

NÚT DÂY

Thoát Thân 1

Thoát Thân 2

Chân Chó

 

Nút Số 8

Nút Thợ Dệt

Nút Quai Chèo

NGHIÊM TẬP

Khẩu hiệu các ngành- ấu nhi: ngoan

Các thế đứng có cờ: Thế nghỉ, Thế nghiêm, Ngồi và đứng

Nghỉ - Nghiêm: Do it correctly with Cờ.

Còi Hiệu:Dài-  Nghỉ (tè), Ngắn - Nghiêm (tích)

Các hình độ-  hình tròn

Cách so hàng đội- Có cờ

PHONG TRÀO

10 Tâm Niệm- Điều 1

10 Tâm Niệm- Điều 2

10 Tâm Niệm- Điều 4

 

Ý Nghĩa cách chào

Khẩu Hiệu Ấu Nhi (meaning)

Mục Đích

 

Hệ Thống - vai trò ĐT, ĐP,ĐV

ĐƠÌ SỐNG TÔN GIÁO

Tư cách trong Nhà Thờ.

Bí Tích Rửa Tôị

Bảo vệ Môi Trường Và Xã Hội

Tư cách trong Nhà Thờ.

Bí Tích Rửa Tôị.

Bảo vệ Môi Trường Và Xã Hội

Tư cách trong Nhà Thờ.

Bí Tích Rửa Tôị.

Bảo vệ Môi Trường Và Xã Hội

CHUYÊN MÔN

Morse- Identify letters

Decipher short words

Decipher words

FIRST AID

DRS

Small bleeds

 

emergency evacuation procedures.

 

 

Links:

Chuong Trinh Semester 1

Tai Lieu