Phong Trào

10 ĐIỀU TÂM NIỆM:

 Đoàn Sinh Thiếu Nhi Thánh Thể luôn ghi nhớ và thực thi Mười Điều Tâm Niệm sau:

 

(6.1)    Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,

    Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

(6.2)    Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,

    Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.

 

Màu Khăn:

Khăn quàng Ngành Tuổi Thơ:

Màu hồng, với hình thập gía Chúa Kitô màu vàng ở phía sau. Màu hồng tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trắng, đơn sơ của các em.

 

Kích thước khăn: 100cm x75cmx70cm. Thánh Giá vàng sau chéo cỡ 4cm.

Đội Trưởng và Đội Phó khăn có viền vàng rộng 1cm cách mép 1cm. Khăn Đội Viên không có viền.

 

Young, nieve and simple.

 

Khăn Đội Viên                                                         Khăn Đội Trưởng

 

Các Kinh:

 

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

           

The Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven,

hallowed be Thy name; Thy kingdom come,

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;

and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us;

and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

 

Tôn Chỉ:

 

  1. cầu nguyện
  2. rước lễ
  3. hy sinh
  4. làm việc tông đồ